powered by brevo®

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

i wiele innych...

Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition
Zdrowa dieta odchudzająca i koktajle Herbalife Nutrition

Copyright © 2023. Herbalike.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blog

Newsletter - skarbnica wiedzy i promocji!

WSZYSTKIE PRODUKTY HERBALIFE

PRODUKTY HERBALIFE 

BIAŁKOWE

PRODUKTY

HERBALIFE

UKIERUNKOWANE

CENNIK

JAK STOSOWAĆ

W SPORCIE ?

 JAK STOSOWAĆ DO KONTROLI WAGI?

PRODUKTY HERBALIFE
W SPORCIE

PRODUKTY HERBALIFE
DO KONTROLI WAGI

Niezależny Dystrybutor Herbalife  |  Marcin F. Szymański  |  Kordeckiego 5a  |  87-100 Toruń  |  tel. +48 572 377 665  |  sklep@herbalike.pl  |

PRODUKTY HERBALIFE BŁONNIKOWE

KOSMETYKI HERBALIFE

wysyłka 24h

30 dni na zwrot

Darmowa dostawa > 580 PLN

REGULAMIN SKLEPU

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!

Herbalike Regulamin sklepu internetowego
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Herbalife opinie

Produkty Herbalife

Koktajle Herbalife

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.herbalike.pl , prowadzonym przez Herbalike Marcin Florian Szymański , Augustyna Kordeckiego 5a /6 , Toruń, 87-100 , NIP : 9561929502 , REGON : 871709876. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) , prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki .

 

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art . 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania - staną się one częścią umowy wyłącznie , gdy udzielimy na to wyraźnej , pisemnej zgody.

 

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Herbalike Marcin Florian Szymański. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art . 71 Kodeksu cywilnego . W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć  ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie - składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku . Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży. W przypadku zamówień za pobraniem umowa ta zawarta jest w momencie płatności za zamówienie. Sprzedawca z przyczyn niezależnych (takich jak m.in. brak towaru u producenta) ma prawo odmówić realizacji zamówienia. W takim przypadku jest on zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty wartości zamówienia, jeśli nastąpiła zapłata za zamówienie przed otrzymaniem dostawy. Jeśli Sprzedawca odmawia z przyczyn niezależnych realizacji części zamówienia, wówczas Kupujący ma prawo zrezygnować z jego realizacji w całości. W takim przypadku Sprzedający bezzwłocznie zwróci Kupującemu wartość niedostarczonych towarów z przyczyn niezależnych.

 

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim. Zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdzacie Państwo podczas składania zamówienia i tam tę treść udostępniamy. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e - mailem dane dotyczące zamówienia. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie , odtwarzanie i utrwalanie treści .

 

4. Dostawa produktów

Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia. Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem : Herbalike , Augustyna Kordeckiego 5a/6 , 87-100 Toruń w godzinach 14:00 - 19:00 po uprzednim złożeniu zamówienia i umówieniu się na odbiór.

 

5. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności :

• Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki .

• Płatności elektroniczne (e-płatności ) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych .

• Płatności tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności - po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e - płatności, prezentowane są w trakcie składania zamówienia.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy , przysługuje Pańśtwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy .

 

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

 

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów : w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie . Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami , powstałymi w czasie transportu , uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami . Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji ) i ich zaspokojenia . Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu .

 

9. Reklamacje / Zgodność towaru z umową / wady

Dotyczy Konsumentów : jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad . W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta . Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia , chyba że dla danego towaru określiiśmy dłuższy termin przydatności do użycia - w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin. W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika , że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego , wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sklep@herbalike.pl na piśmie na adres : Herbalike Marcin Florian Szymański , Augustyna Kordeckiego 5a /6 , 87-100 Toruń. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu : 572 377 665 . Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego. Termin rozpatrzenia przez nas reklamacji to 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia.

Dotyczy Przedsiębiorców : (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika , że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego - tzw . „quasi - konsumenci " , czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów ) : w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego , odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji : 9:00 - 16:00

 

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej . W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies . Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne . Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej . W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości .

 

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww . trybu i procedur rozstrzygania sporów , znajdują się pod następującym adresem : www.uokik.gov.pl w zakładce „ Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich ". Ponadto pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw . platforma ODR ) . Platforma ODR stanowi wielojęzyczną interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww . pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie , gdy obie strony sporu(  Konsument i sprzedawca ) wyrażą na to zgodę. Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich . Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem , a Konsumentem jest : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu , Moniuszki 15/21 , 87-100 Toruń, https://www.wiih.com.pl/index.php/component/contact/contact/11-kontakty-siedzib/212. Postanowienia końcowe. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów - w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje .W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych podmiotów publiczno - prawnych, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika , że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .